Accessability Links
Cookies on our website
By continuing to use this website we will assume you are happy to receive cookies as outlined in our cookie policy
Close
View Oil & Gas Jobs
1
Các công việc mới nhất
Xem tất cả công việc

Technical Recruitment

Chào mừng quý vị đến với Fircroft Việt Nam

Fircroft Việt Nam là một bộ phận của Tập đoàn Fircroft, nhà cung cấp toàn cầu các dịch vụ tuyển dụng cho các ngành kỹ thuật chuyên môn.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc tuyển người vào làm việc thời vụ và lâu dài trong ngành công nghiệp năng lượng.

Đăng ký với Fircroft ngay hôm nay để có được thông tin về các công việc mới nhất trong ngành năng lượng tại Việt Nam.

Chào mừng quý vị đến với Fircroft Việt Nam

Fircroft Việt Nam là một bộ phận của Tập đoàn Fircroft, nhà cung cấp toàn cầu các dịch vụ tuyển dụng cho các ngành kỹ thuật chuyên môn.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc tuyển người vào làm việc thời vụ và lâu dài trong ngành công nghiệp năng lượng.

Đăng ký với Fircroft ngay hôm nay để có được thông tin về các công việc mới nhất trong ngành năng lượng tại Việt Nam.

home2

Hỗ Trợ Ngành Công Nghiệp Năng Lượng ở Việt Nam

Fircroft cung cấp hơn 8,000 kỹ sư và các chuyên gia kỹ thuật trên toàn cầu cho các công ty trong ngành công nghiệp năng lượng. Chúng tôi cũng cung cấp nhân viên làm việc lâu dài trong tất cả các ngành năng lượng.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm quản lý nhà thầu chuyên môn, trong đó chúng tôi đảm bảo nhà thầu của chúng tôi có tất cả mọi thứ cần thiết để bắt đầu thực hiện dự án của quý vị ngay lập tức.
 
Liên hệ với nhóm chuyên gia của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận về yêu cầu công việc của quý vị ngay hôm nay.

Liên hệ
internal 2