Accessability Links
Cookies on our website
By continuing to use this website we will assume you are happy to receive cookies as outlined in our cookie policy
Close

Liên hệ Fircroft

Địa chỉ

Phòng S02, khu văn phòng SEN Office,
Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi
72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:

Số điện thoại.: +84 (028) 7302 9695


Email - vietnam@fircroft.com


View Fircroft South East Asia Locations in a larger map

Hãy liên hệ với chúng tôi theo các thông tin chi tiết trên, hoặc điền vào mẫu dưới đây cùng với yêu cầu của quý vị và chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị:

Số điện thoại.: +84 8 39117292 Fax: +84 8 39117293 - Hãy liên hệ với chúng tôi theo các thông tin chi tiết trên, hoặc điền vào mẫu dưới đây cùng với yêu cầu của quý vị và chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị:
internal 2
Tìm kiếm công việc