Accessability Links
Cookies on our website
By continuing to use this website we will assume you are happy to receive cookies as outlined in our cookie policy
Close

Dịch Vụ Khách Hàng

Tuyển Dụng theo Hợp Đồng

Bất cứ kỹ năng nào quý vị cần, bất cứ số lượng vai trò mà quý vị cần phải tuyển dụng, quý vị có thể tin tưởng vào Fircroft.

Chúng tôi có hơn 330.000 ứng viên đăng ký trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi và hơn 7.500 nhà thầu hiện đang làm viêc trên toàn cầu, cho phép quý vị tiếp cân được nguồn nhân tài đẳng cấp thế giới khi quý vị làm việc với chúng tôi.

Fircroft tập trung vào việc duy trì lực lượng lao động và nhiều trong số các nhà thầu của chúng tôi đã làm việc với chúng tôi hơn 10 năm, chúng tôi cung cấp cho họ cơ hội nghề nghiệp lâu dài trong khi cung cấp cho khách hàng sự đảm bảo về một quá trình chung và kiến thức chuyên môn đáng tin cậy.

Nhóm khách hàng chuyên biêt của quý vị, những người chuyên về lĩnh vực đặc biêt, sẽ mất thời gian để hiểu tường tân yêu cầu của quý vị, vì vậy họ có thể giới thiệu ứng viên thực sự phù hợp với yêu cầu ngắn gọn của quý vị và yêu cầu đặc thù của từng công việc.

Quản Lý Nhà Thầu

Tìm giúp quý vị những ứng viên phù hợp chỉ là sự bắt đầu của dịch vụ nhà thầu. Chúng tôi biết rằng các công việc phức tạp đòi hỏi hỗ trợ sau khi ứng viên quý vị yêu cầu đã được tìm thấy.

Các chuyên gia Quản Lý Nhà Thầu của chúng tôi đảm bảo các nhà thầu mà chúng tôi cung cấp là đúng chỗ vào đúng thời điểm, và sẵn sàng làm việc với tất cả các thủ tục giấy tờ pháp lý và tài chính cần thiết phù hợp để làm việc theo yêu cầu.

Dịch vụ toàn diện của chúng tôi bao gồm quản lý thị thực và giấy phép lao động, quản lý bảng lương và quản lý thuế, dịch vụ đi lại, tư vấn và hỗ trợ khẩn cấp 24 giờ, sắp xếp nơi ăn ở cũng như thuốc men trước khi bắt đầu công viêc.

Tuyển Dụng Làm Viêc Lâu Dài

Chúng tôi biết rằng việc tuyển dụng cho các vị trí làm viêc lâu dài trong bất cứ ngành nào liên quan đến năng lượng đòi hỏi một cách tiếp cận khác. Chuyên viên tư vấn về tuyển dụng chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm các ứng viên có chất lượng cao, những người muốn có vị trí làm viêc lâu dài, và sẽ làm việc với quý vị để tìm được ứng viên hoàn hảo.

Cách tiếp cận theo định hướng khách hàng của chúng tôi để tuyển dụng vị trí làm viêc lâu dài nghĩa là chúng tôi hoạt động như đối tác thuê ngoài của quý vị, cung cấp một dịch vụ đáng tin cậy và chuyên dụng mà đáp ứng hoạt động của quý vị một cách năng động.

Đối với các dịch vụ tuyển dụng theo hợp đồng của chúng tôi, chúng tôi không chỉ đơn thuần đi tìm những ứng viên để lấp đủ các vị trí mà khách hàng cần tuyển dụng - chúng tôi còn xem xét tất cả các khía cạnh từ thực tiễn hoạt động tới văn hóa và các kỹ năng làm việc cho phép chúng tôi cung cấp cho quý vị ứng viên tốt nhất phù hợp với yêu cầu của quý vị.

Để thảo luận về bất kỳ dịch vụ tuyển dụng nào của chúng tôi, hãy liên hệ với văn phòng của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh ngay hôm nay.

internal 2
Tìm kiếm công việc