Accessability Links
Cookies on our website
By continuing to use this website we will assume you are happy to receive cookies as outlined in our cookie policy
Close

Việc làm trong ngành năng lượng tại Việt Nam

Chúng tôi hiện đang làm việc với các khách hàng hoạt động trong các ngành năng lượng sau đây tại Việt Nam:

  • Dầu Khí
  • Hóa Dầu và Lọc Dầu
  • Điện 
  • Thiết Kế & Kỹ Thuật

Xem tất cả các công việc dưới đây, hoặc nhấp vào liên kết ở trên cho các công việc trong từng ngành.

Các công việc mới nhất


Job type: Contract
Location: Vietnam
Duration: TBC
Residency: -
Description: The Role: We have a number of requirements for Commissioning Panel Operators and Supervisors to work for a multi Billion Dollars refinery and petrochemical Project being built in SE Asia...

Việc làm trong ngành năng lượng
internal 2
Tìm kiếm công việc
Filter Results
Your Current Filters:
Sector Various