Accessability Links

Việc làm trong ngành năng lượng tại Việt Nam

Chúng tôi hiện đang làm việc với các khách hàng hoạt động trong các ngành năng lượng sau đây tại Việt Nam:

  • Dầu Khí
  • Hóa Dầu và Lọc Dầu
  • Điện 
  • Thiết Kế & Kỹ Thuật

Xem tất cả các công việc dưới đây, hoặc nhấp vào liên kết ở trên cho các công việc trong từng ngành.

Các công việc mới nhất


Salary: Negotiable
Job type: Contract
Location: Vung Tau
Reference: RMS0152919
Duration: 10 months
Residency: Vietnam
Description: The Role: Please be noted that this is a back office position, not related to technical or engineering. Verifier 4 (Training Delivery QA) • Based at PVMTC – QA of PVMTC training...

Việc làm trong ngành năng lượng
internal 2
Tìm kiếm công việc
Filter Results
Your Current Filters:
Sector Various