Accessability Links

Việc làm trong ngành năng lượng tại Việt Nam

Chúng tôi hiện đang làm việc với các khách hàng hoạt động trong các ngành năng lượng sau đây tại Việt Nam:

  • Dầu Khí
  • Hóa Dầu và Lọc Dầu
  • Điện 
  • Thiết Kế & Kỹ Thuật

Xem tất cả các công việc dưới đây, hoặc nhấp vào liên kết ở trên cho các công việc trong từng ngành.

Các công việc mới nhất

1 result(s) found 
Page 1 of 1 


Salary: Không có gì được nêu cụ thể
Job type: Permanent
Location: Ho Chi Minh City
Reference: RMS0147328
Duration: Permanent
Residency: ANY
Description: The Role: On behalf on my client, a world-class engineering, management and specialist technical services, I am looking for a DESIGN MANAGER with string Revit BIM skills. The role will be based in Ho Chi Minh City...

Việc làm trong ngành năng lượng
internal 2
Tìm kiếm công việc
Filter Results
Your Current Filters:
Sector Various