Accessability Links

Việc làm trong ngành năng lượng tại Việt Nam

Chúng tôi hiện đang làm việc với các khách hàng hoạt động trong các ngành năng lượng sau đây tại Việt Nam:

  • Dầu Khí
  • Hóa Dầu và Lọc Dầu
  • Điện 
  • Thiết Kế & Kỹ Thuật

Xem tất cả các công việc dưới đây, hoặc nhấp vào liên kết ở trên cho các công việc trong từng ngành.

Các công việc mới nhất

1 result(s) found 
Page 1 of 1 


Salary: Negotiable
Job type: Contract
Location: Hanoi
Reference: RMS0143937
Duration: 1 year contract
Residency: SE Asia
Description: The Role: Role: The position calls for working as a Process Engineer in EPC project in Oil&Gas/ Refinery plants with responsibilities of preparing basic design documents such as Design basis, PFD, P&ID...

Việc làm trong ngành năng lượng
internal 2
Tìm kiếm công việc
Filter Results
Your Current Filters:
Sector Various